Kurs sprawozdanie sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jeśli wprowadzasz sprzęt to jesteś obowiązany do sporządzania sprawozdania, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO.

Kurs

Kogo dotyczy obowiązkowe sprawozdanie?

  • Dedykowany dla wprowadzającego do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny nieposiadającego zaświadczeń o zużytym sprzęcie.
  • Kurs zawiera szczegółową przejrzystą instrukcję z objaśnieniami i przykładami w formacie PDF krok po kroku przygotowania sprawozdania. Od logowania do systemu BDO po wysłanie sporządzonego sprawozdania.
  • Z kursu dowiesz się jak wyliczyć opłatę produktową i na publiczne kampanie edukacyjne.
  • Dodatkowo otrzymasz 30 minut konsultacji z ekspertem ds. BDO.
  • Dodatkami są również: załączniki i formularz pomocy de minimis.
  • Otrzymasz wykaz identyfikatorów gmin z obszaru całej Polski z podziałem na województwa.
  • W jednym pliku otrzymasz wykaz kont bankowych dla każdego województwa do uiszczania opłat produktowych, na publiczne kampanie edukacyjne za sprzęt EE oraz opłat rocznych.

  • Wprowadzających sprzęt,
  • Autoryzowanych przedstawicieli.

 

15 marzec

Sprawozdania roczne należy składać w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

Nabywając nasz kurs samodzielnie sporządzisz i wyślesz do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie o wprowadzonym sprzęcie , nie narażając się na karę grzywny 5 000 zł.

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)

Nasze kursy:

to połączenie wieloletniej praktyki w gospodarowaniu odpadami, konsultacji z urzędami marszałkowskimi oraz pracy w systemie BDO.


Nie wiesz jak sporządzić sprawozdanie dla wprowadzającego do obrotu

sprzęt elektryczny i elektroniczny w swojej firmie?

Nie zwlekaj!


Zakup nasz kurs a nie narazisz się na sankcje karne sięgające nawet
1 miliona zł.

Do każdego zakupionego kursu otrzymujesz dodatkowo konsultację z ekspertem ds. BDO

w zakresie tematyki związanej z kursem.

Zapraszamy do Kontaktu