Kurs sprawozdanie pojazdy w BDO


Jeśli sprowadzasz do Polski pojazdy to jesteś obowiązany do sporządzania sprawozdania, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO.

Kurs

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania ?

  • Dedykowany dla wprowadzającego do Polski pojazdy.
  • Kurs zawiera szczegółową przejrzystą instrukcję z objaśnieniami i przykładami w formacie PDF krok po kroku przygotowania sprawozdania. Od logowania do systemu BDO po wysłanie sporządzonego sprawozdania.
  • Wprowadzający pojazd jest jednocześnie wprowadzającym na rynek krajowy produkty typu: oleje, opony, preparaty smarowe oraz wprowadzającym baterie i akumulatory.
  • Z kursu dowiesz się jak wyliczyć opłatę produktową za opony i oleje.
  • Z kursem obliczysz również opłatę na publiczne kampanie edukacyjne za akumulatory.
  • Dodatkowo otrzymasz 30 minut konsultacji z ekspertem ds. BDO.
  • W jednym pliku otrzymasz wykaz kont bankowych dla każdego województwa do uiszczania opłat produktowych, na publiczne kampanie edukacyjne za produkty oraz opłat rocznych.


Wytwórców odpadów:

  • Wprowadzających pojazdy. Zgodnie ze zmienionym art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.
  • Przez pojazdy rozumie się: pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym

15 marzec

Sprawozdania roczne należy składać w terminie do 15 marca za rok poprzedni.
Nabywając nasz kurs samodzielnie sporządzisz i wyślesz do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie o wprowadzonym sprzęcie , nie narażając się na karę grzywny 5 000 zł.

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)


Nasze kursy: 

to połączenie wieloletniej praktyki w gospodarowaniu odpadami, konsultacji z urzędami marszałkowskimi oraz pracy w systemie BDO.

Nie wiesz jak sporządzić sprawozdanie o pojazdach w swojej firmie?

Nie zwlekaj!

Zakup nasz kurs a nie narazisz się na sankcje karne sięgające nawet
1 miliona zł.

Do każdego zakupionego kursu otrzymujesz dodatkowo konsultację z ekspertem ds. BDO

w zakresie tematyki związanej z kursem.


Zapraszamy do kontaktu