Kurs zawiera szczegółową i przejrzystą  instrukcję krok po kroku sporządzenia ewidencji w systemie BDO z objaśnieniami i przykładami w formacie pliku pdf. Oraz listę odpadów wraz z ilościami, które nie podlegają ewidencjonowaniu.

Z kursu dowiesz się między innymi:

  • Jak sporządzić ewidencję w systemie BDO
  • Kto jest posiadaczem odpadów.
  • O podstawowych obowiązkach posiadacza odpadów i transportującego .
  • Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.
  • Ogólne zasady i częstotliwość ewidencji odpadów.
  • Co to jest uproszczona ewidencja odpadów.

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chce uniknąć sankcji karnych za niewłaściwe prowadzenie ewidencji odpadów w swojej firmie. Kary administracyjne za nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej w sposób niewłaściwy sięgają nawet 1 miliona zł.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają, zagospodarowują odpady, muszą prowadzić ich ewidencję elektronicznie w BDO, na swoim indywidualnym koncie w systemie.

W Unii Europejskiej funkcjonują systemy teleinformatyczne , których zadaniem jest gromadzić dane o poziomie wytwarzanych odpadów i nadzorować gospodarowanie odpadami w danym kraju.

 W Polsce tym systemem jest BDO. Zdecydowana większość przedsiębiorców wpisanych do rejestru BDO w zakresie gospodarki odpadami jest zobowiązana do prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Poprzez nasz kurs „ewidencja odpadów”  zapewnisz swojej firmie zgodność działania z przepisami prawa ochrony środowiska.

Niektóre podmioty są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów w postaci kart ewidencji odpadów. Pokrótce są to m. in.: wytwórcy odpadów, którzy w danym roku wytworzyli:


1. mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych oraz

2. mniej niż 5 ton (5 Mg) odpadów innych niż niebezpieczne

3. transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów


KEO

Najważniejszym elementem Karty Ewidencji Odpadów jest sekcja „Ewidencja”. Właśnie w tym miejscu posiadacz odpadów prowadzi bieżącą ewidencję odpadów, poprzez dokonywanie wpisów do KEO.

Ewidencja

Ewidencja obejmuje 5 sekcji określających pochodzenie odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Wytworzone, wydobyte, przyjęte, przetwarzane i przekazane.

Nasze kursy: 

to połączenie wieloletniej praktyki w gospodarowaniu odpadami, konsultacji z urzędami marszałkowskimi oraz codziennej pracy w systemie BDO.

Nie wiesz jak zabrać się za ewidencję odpadów w swojej firmie?

Nie zwlekaj!

Zakup nasz kurs a nie narazisz się na sankcje karne sięgające nawet
1 miliona zł.

Do każdego zakupionego kursu otrzymujesz dodatkowo konsultację z ekspertem ds. BDO

 w zakresie tematyki związanej z kursem.

Zapraszamy do kontaktu.