Kurs BDO sprawozdanie o wytworzonych odpadach

Jeśli nie masz pewności jak złożyć elektroniczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach w systemie BDO, znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Nasz kurs rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości. Kurs przeprowadzi Cię po zawiłym systemie BDO w celu samodzielnego złożenia sprawozdania.

Kurs

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania o odpadach?

  • Dedykowany dla wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.
  • Kurs zawiera szczegółową instrukcję z objaśnieniami w formacie PDF krok po kroku przygotowania sprawozdania. Od logowania do systemu BDO po wysłanie sporządzonego sprawozdania.
  • Dodatkowo otrzymasz 30 minut konsultacji z ekspertem ds. BDO.


Wytwórców odpadów:

  • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz
  • Każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.


Nabywając nasz kurs samodzielnie sporządzisz i wyślesz do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie o wytworzonych odpadach, nie narażając się na karę grzywny 5 000 zł.

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny

 (art.180a ustawy o odpadach)

Podmioty o których mowa obowiązane są do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów tzw. sprawozdania o odpadach.

Nasze kursy: 

to połączenie wieloletniej praktyki w gospodarowaniu odpadami, konsultacji z urzędami marszałkowskimi oraz pracy w systemie BDO.

Nie wiesz jak sporządzić sprawozdanie o wytworzonych odpadach w swojej firmie?

Nie zwlekaj!

Zakup nasz kurs a nie narazisz się na sankcje karne sięgające nawet
1 miliona zł.

Do każdego zakupionego kursu otrzymujesz dodatkowo konsultację z ekspertem ds. BDO

w zakresie tematyki związanej z kursem.


Zapraszamy do kontaktu