Kurs sprawozdanie reklamówki – opłata recyklingowa

Jeśli prowadzisz jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego (tzw. reklamówki) przeznaczone do pakowania produktów oferowanych przez siebie, masz obowiązek  pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.UWAGA!


Twoje obowiązki w związku z wprowadzaniem reklamówek do obrotu:

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

  • Wpis do rejestru BDO
  • Pobieranie opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy od każdej wydanej reklamówki
  • Dokonywanie wpłat pobranej opłaty recyklingowej do 15 dnia po zakończonym kwartale
  • Prowadzenie ewidencji zakupionych i wydanych reklamówek oddzielnie dla każdej jednostki handlowej
  • Złożenie rocznego sprawozdania w systemie BDO marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

Sprawozdanie

należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Termin złożenia sprawozdań

do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Termin dokonania wpłat

kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Z naszym kursem bez problemu przygotujesz i złożysz sprawozdanie .

Nasze kursy:

to połączenie wieloletniej praktyki w gospodarowaniu odpadami, konsultacji z urzędami marszałkowskimi oraz pracy w systemie BDO.

Nie wiesz jak sporządzić sprawozdanie o reklamówkach?

Nie zwlekaj!


Zakup nasz kurs a nie narazisz się na sankcje karne sięgające nawet

1 miliona zł.

Do każdego zakupionego kursu otrzymujesz dodatkowo konsultację z ekspertem ds. BDO

w zakresie tematyki związanej z kursem.

Zapraszamy do Kontaktu