Kurs sprawozdanie reklamówki opłata recyklingowa

PLN 196.80 z podatkiem*

Kurs sprawozdanie reklamówki – opłata recyklingowa

  • Skierowany jest do pobierającego opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
  • Kurs zawiera szczegółową instrukcję krok po kroku przygotowania sprawozdania. Od logowania do systemu BDO po wysłanie sporządzonego sprawozdania.
  • Dodatkowo otrzymasz wykaz kont bankowych do uiszczania opłaty recyklingowej dla każdego województwa.

Twoje obowiązki w związku z wprowadzaniem reklamówek do obrotu:

  • Wpis do rejestru BDO
  • Pobieranie opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy od każdej wydanej reklamówki
  • Dokonywanie wpłat pobranej opłaty recyklingowej do 15 dnia po zakończonym kwartale
  • Prowadzenie ewidencji zakupionych i wydanych reklamówek oddzielnie dla każdej jednostki handlowej
  • Złożenie rocznego sprawozdania w systemie BDO marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim Video:

https://youtu.be/MDNy0TS8Uwk

Kategoria KURS

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 160.00.