Kurs sprawozdanie odpady

PLN 369.00 z podatkiem*

Kurs BDO sprawozdanie o wytworzonych odpadach

  • Dedykowany dla wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.
  • Kurs zawiera szczegółową instrukcję z objaśnieniami w formacie PDF krok po kroku przygotowania sprawozdania. Od logowania do systemu BDO po wysłanie sporządzonego sprawozdania.
  • Dodatkowo otrzymasz 30 minut konsultacji z ekspertem ds. BDO.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania o odpadach?

Wytwórców odpadów:

  • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz
  • Każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),


Zapraszamy do zapoznania się z krótkim Video :

https://youtu.be/2VNPiBOycT8

Kategoria KURS

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 300.00.